ติดต่อจองที่พัก

 โทรศัพท์. 0-3863-0358,0-3863-0269 

 FAX / โทรสาร.  0-3863-0358  

  • โอนเงินเป็นจำนวน 50 % ของราคาที่พักทั้งหมด
  •  ชื่อบัญชี  "คุณสมส่วน  นาคยา" 
  •  ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านฉาง จ.ระยอง
  •  บัญชีออมทรัพย์  หมายเลข 249-0-10769-0
  •  โทร บอกชื่อผู้จอง  ห้องหรือบ้านพักที่ต้อง และ เบอร์โทรศัพท์
  •  นำสำเนาใบชำระเงินจองส่ง FAX. 
  • หรือ นำสำเนามายืนยันในวันที่เข้าพัก 
  • หรือโอนเงิน ATM  sms (แจ้งโดยธนาคาร)  08-1863-8306

     หมายเหตุ   ท่านที่จองและชำระเงินจองที่พักแล้ว เกิดเปลี่ยนใจในภายหลัง เราขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินจอง 

                   

 

             

 

 

 

Visitors: 37,779