ความเป็นมาของวัดพลา

วัดพลา                     

 ประวัติความเป็นมาของวัดพลา
หมู่บ้านพลาเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มาแต่โบราณ แต่เดิมไม่มีวัด ผู้เฒ่าบางท่านเล่าว่า แต่เดิมมีวัดหนองม่วง ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านพลาในปัจจุบันไปทางทิศเหนือประมาณ 1 ก.ม.เพียงแห่งเดียว ต่อมาวัดหนองม่วงร้างไป ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันมาสร้างวัดพลาเป็นที่ทำบุญกันขึ้น ประมาณปี พ.ศ.2431 โดยมีพระอาจารย์อ่อง(จำฉายาไม่ได้) เป็นผู้เริ่มแรกทำหน้าที่ดูแลก่อสร้างวัดตลอดมา 10 กว่าปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2441 ได้มี แม่เถียม จิระวงศ์ บริจาคทรัพย์สร้างกุฎิไม้ ขึ้น 3 หลัง หอสวดมนต์ 1 หลัง ครัว 1 หลัง เป็นหลักฐานเริ่มแรกและมีพระรักษาวัดสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้เจ้าอาวาสผู้สร้างเสนาสนะองค์ต่อมา คือ พระวินัยธรสาโรช ได้ ก่อสร้างหอระระฆังแบบศิลปะไทย มีบานหน้าต่าง ประตู ช่อฟ้า ใบระกา ประดับกระจกปิดทองไว้อย่างเป็นหลักฐานข้างพระอุโบสถ ต่อมาท่านได้ลาสิกขาเมื่อปี พ.ศ. 2524 ชาวบ้านพลาได้พร้อมใจ กันนิมนต์พระครูสมุห์บุญรอด รตินฺขโร มาจากวัดมาบชะลูด มาคำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พระครูสมุห์บุญรอด ได้เริ่มสร้างกุฎีที่พักสงฆ์ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศิลปะแบบทรงไทย เป็นกุฎีสองชั้น แบ่งเป็นหลังๆละ 6 ห้อง ปัจจุบันมีจำนวน 5 หลัง ราคาหลังละประมาณ 500,000 กว่าบาท สร้างวิหารสมเด็จโต และสร้างศาลาการเปรียญ ขึ้นใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมต่อมา ปี พ.ศ. 2536 พระครูสมุห์บุญรอด ได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสกลับไปอยู่วัดมาบชลูด ชาวบ้านและคณะสงฆ์จึงแต่งตั้ง พระอธิการมงคล ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และในปี พ.ศ.2541ท่านได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสอีก พระเทพคุณาธร เจ้าคณะจังหวัดระยอง ได้มีหนังสือขอตัว พระครูปลัดนพรัตน์ จนฺทโสภโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จันทบุรี จากพระเทพประสิทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีมารักษาการเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2542 และแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2542เมื่อพระครูปลัดนพรัตน์ มารับตำแหน่งแล้วได้เริ่มก่อสร้างและ บูรณปฏิสังขรณ์ เสนาสนะ เช่น หอระฆังที่ชำรุดทรุดโทรมใหม่ ก่อสร้างโรงครัว ห้องน้ำ กุฎีเจ้าอาวาส กุฎีรับรองแขก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาลาการเปรียญ อุโบสถ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยปลูกต้นไม้ในวัดและชายหาดให้เป็นสถานที่พักผ่อนที่ สวยงาม ร่มรื่นแก่ผู้มาเยือนต่อไป ส่วนด้านสาธารณประโยชน์ ได้จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนวัดพลา สร้างป้ายชื่อโรงเรียน และสื่อการเรียนการสอนอีกมากมาย

       

Visitors: 37,779