งานลอยกระทงลงทะเล

            

งานลอยกระทงทะเลวัดพลา มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากมีการลอยกระทงแล้ว ยังมีการออกร้าน งานแข่งเรือ การปิดทองพระหลวงพ่อโต ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จระเจ้าตากสินมหาราช ประชาชนในละแวกใกล้เคียงมาเที่ยวกันแน่นขนัด บางครั้งรถติดยาวเป็นกิโล  ลองมาเที่ยวนะครับ งานจะจัดขึ้นสองวัน คือวันก่อนวันลอยกระทงและวันลอยกระทง ควรมาเที่ยวก่อน 16.00 น.นะครับ เพราะรถติดมากจริงๆ

       

Visitors: 37,778