การจองที่พัก

  บ

โทรศัพท์: 0-3863-0358,0-3863-0269  (ตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.)

โทรสาร: 0-3863-0358

" โอนเงินเป็นจำนวน 50 % ของราคาที่พักทั้งหมด "

ชื่อบัญชี: คุณสมส่วน นาคยา

ธนาคาร: กรุงไทย สาขาบ้านฉาง จ.ระยอง

ประเภท: ออมทรัพย์ เลขที่: 249-0-10769-0

นำสำเนาใบชำระเงินจอง / ส่ง FAX.หรือ นำสำเนามายืนยันในวันที่เข้าพัก

ถ้าโอนโดย ATM แจ้ง SMS   08-1863-8306  โดย แนบสำเนา

หมายเหตุ:   - ท่านที่จองและชำระเงินจองที่พักแล้ว เกิดเปลี่ยนใจในภายหลัง เราขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินจอง

                   - ผู้เข้าพักทุกท่านกรุณาปฎิบัติตามระเบียบของโรงแรม...

.....กราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ.....

 

Visitors: 37,778