หาดพลา 2556

ปัจจุบัน (2556) หาดพลา เปลี่ยนแปลงไป มีประชาชนจากภายนอกมาเที่ยวกันมากมาย ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด เมื่อผู้คนมากขึ้น ก็มีภาพของการบริการ ร้านค้า ร้านอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย เป็นเหตุให้ทิวทัศน์เปลี่ยนไปบ้าง การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก็เปลี่ยนแปลง ลองมาดูความเปลี่ยนแปลงปีนี้กันครับ...

Visitors: 37,779